AKHİSAR KULİS HABER

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

Sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi saat 20.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar Pazar günü saat 10.00-20.00 arası yeniden dışarı çıkabilecek. Peki kimler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf? İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI
21 Kasım 2020 - 20:40

Manisa Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/130 nolu kararı doğrultusunda, Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olacaklar ve istisnalar netleşti.

5.1­ AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş
yerleri,
b)Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c)Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler
(Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,
rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­afetle ilgili çalışma yürüten
kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri
ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
d)Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve ilçe sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu
ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve
lastik tamircisi belirlenmesine)
i) Sebze/meyve toptancı halleri,

5.2­ İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a)Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b)Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c)Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet
yürütenler, görev alanlar,
ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin
yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci
derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı
taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri
çalışanları,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
h)Küçükbaş/­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
i)İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
j)Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık
hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların
karşılanmasında görevli olanlar,
m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (işyeri hekimi vb.),
n) Veteriner hekimler,
o) Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi
veya refakatçileri,
ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme
Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı pazarlanması ve
nakliyesinde çalışanlar,
r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı
çıkanlar,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz
etmeleri şartı ile),
t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım
araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,
ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.

 1. 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ve 13.11.2020 tarih ve 129 sayılı ile
  11.11.2020 tarih ve 128 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun
  11.09.2020 tarih ve 2020/174 sayılı kararında belirtilen “vatandaşlarımızın yoğun olarak
  bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi
  alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı” getirilmesi uygulaması
 2. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Belediyelerimiz tarafından şehir içi toplu ulaşım
  araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının
  artırılması olmak üzere her türlü tedbir alınacaktır.
 3. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile 28.08.2020 tarih ve 109 sayılı,
  03.09.2020 tarih ve 110 sayılı ve 11.09.2020 tarih ve 112 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve
  İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 28.08.2020 tarih ve 2020/148 ve 03.09.2020 tarih ve
  2020/149 ve 11.09.2020 tarih ve 2020/152, sayılı kararlarda düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili
  getirilen esaslar çerçevesinde;
  ­ Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde
  katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,
  ­ Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla
  bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,
  ­ Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ve 31.07.2020 tarih ve 100
  sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ve 31.07.2020 tarih ve 2020/138 sayılı karalar çerçevesinde
  toplu taziye yapılmaması hükümleri eksiksiz uygulanmaya devam edilecektir.
 4. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak;­ Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
  ­ Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini
  gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
 • Uçak yolculuğu yapacak olan (uçuşlarına ilişkin belgeyi ibraz edenler),
  ­ Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  ­ Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ­ Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E-­BAŞVURU ve
  ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

  Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır. Akhisar Kulis Haber Sitesinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video,vb.) kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.